Welkin Kinesiologie College

Informatie

Werking ESR wetenschappelijk aangetoond!

Al bijna 50 jaar werken kinesiologen succesvol met Emotional Stress Release (ESR), een stress reducerende methode waarbij een herinnering herhaald wordt opgeroepen (imaginary exposure) gecombineerd met het vasthouden van bepaalde reflexpunten. Dit leer je o.a. bij Touch for Health. In de cursus Stress Release 1-2 van Wayne Topping komen daar oogrotaties bij. Juist deze combinatie van ESR en oogrotaties maakt dat er grote verbeteringen gezien worden bij klachten waarbij emotionele stress betrokken is, bevestigd door het spiertesten. Maar hoe werkt het nu eigenlijk? Onlangs toonde Linda de Voogd van het Radboud UMC dit aan in het proefschrift waarop zij in Nijmegen promoveerde. Zij deed onderzoek naar EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, rond 1989 ontwikkeld door Francine Shapiro), een aan ESR + oogrotaties verwante methode die door o.a. psychotherapeuten wordt gebruikt bij met name PTSS klachten. Proefpersonen werden in de fMRI gelegd om beelden te maken van hun hersenactiviteit. Er werd vooral gekeken naar de interactie tussen de Amygdala (betrokken bij emotionele reacties) en de Hippocampus (belangrijk bij het vormen en terugkeren van herinneringen).Het blijkt nu dat oogbewegingen de activiteit dempen van de amygdala waardoor herinneringen minder intensief worden opgeslagen en dus minder vaak en minder heftig terugkomen in rustige perioden. Fantastisch dat er nu verwezen kan worden naar dit onderzoek.

Terug naar het overzicht

Pagina delen:

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza