Welkin Kinesiologie College

Informatie

De taal van de organen

Zijn fysieke klachten zuiver fysiek, of zijn ze een uiting van een mentale disbalans? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Pijnpoli's onderzoeken niet alleen het lichaam, maar ook de psychische gesteldheid van hun patienten, en veel huisartsen onderzoeken of er bij het ontbreken van een duidelijke fysieke oorzaak sprake is van somatisering. In de kinesiologie onderzoeken we niet of er een samenhang is: we gaan er van uit!

Pagina delen:

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza