Welkin Kinesiologie College

Informatie

Hoe alternatief is kinesiologie

In een kort artikel wordt bondig uitgelegd wat Kinesiologie is.

Er wordt beknopt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van deze al meer dan 40 jaar bestaande complementaire geneeswijze.

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza