Welkin Kinesiologie College

Informatie

Metaforen

Kinesiologen werken met vele technieken om de balans van de cliënt te herstellen en het zelfhelend vermogen te activeren.

Een van die technieken bestaat uit het werken met Metaforen. Dit is een krachtige manier om inzichten en bewustwording bij de cliënt te bevorderen. Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van taal maar wordt ook het fysieke lichaam er bij betrokken. In onderstaand artikel, gepubliceerd in het Vakblad Kinesiologie, wordt er uitleg over gegeven.

Pagina delen:

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza