Welkin Kinesiologie College

Informatie

Voedingssupplementen en ethiek

Naast het kijken naar het voedingspatroon van een cliënt, werken veel kinesiologen met voedingssupplementen ter ondersteuning van het proces. Zij maken daarbij gebruik van door fabrikanten geleverde testsets. Echter, hoe ga je daar als kinesioloog mee om? Wat zijn de ethische kanten van de zaak? Een interessant interview, gehouden onder een aantal ervaren kinesiologen, laat de nuances zien.

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza