Welkin Kinesiologie College

Informatie

Wellness Kinesiologie

Er bestaan vele kinesiologie stromingen. Eén van deze stromingen heet Wellness Kinesiologie en werd ontwikkeld door Wayne Topping.

Wellness Kinesiologie werkt vanuit een ‘rastersysteem’ met als uitgangspunt de Gezondheidsdriehoek. Het ‘raster’ bestaat een uitgebreide kennisbank van emoties, weefsels en nutriënten die steeds opnieuw gekoppeld worden aan de unieke uitslagen van de spiertesten. Zo worden klachten diepgaand bekeken en gecorrigeerd vanuit zowel oorzaak als oplossing.

Wellness Kinesiologie bestaat uit veel cursusmodules die niet alleen een logisch vervolg op Touch for Health zijn maar ook een waardevolle uitbreiding en forse verdieping met vele nieuwe technieken.

Sommige modules zijn heel lichaamsgericht (Biokinetische Oefeningen bijv.). Anderen richten zich op het energieveld zoals Energiecentra. Een aantal cursussen is specifiek gefocust op stress en stress reductie (Stress Release 1-5) of behandelen lesstof over Acht Extra Meridianen. Maar alle cursussen hangen met elkaar samen en grijpen op elkaar in. Hoe meer modules je volgt, hoe beter en diepgaander je deze samenhang (dit ‘raster’) gaat kennen en ervaren.

Wie is Wayne Topping PhD., LMT?

Wayne Topping is wereldwijd bekend als expert en grondlegger van Wellness Kinesiologie. Hij heeft inmiddels in 22 landen workshops gegeven op het gebied van Wellness Kinesiologie, Touch for Health, Edu-Kinesiologie (Brain Gym) en andere holistische programma’s.  Veel instructeurs zijn door hem opgeleid en trainen in alle uithoeken van de wereld zoals bijvoorbeeld Zimbabwe, Brazilië, Schotland, India, Japan, Rusland en Ierland, etc. etc. etc.

meer over wayne

Knieproblemen

In deze film demonstreert Wayne de relatie tussen verschillende spiertesten en knieklachten. Veel mensen vinden het bijzonder prettig om les te krijgen van Wayne. Als docent beschikt hij over een enorme hoeveelheid kennis en is hij in staat complexe zaken begrijpelijk uit te leggen. Indien nodig wordt er voor vertaling gezorgd.

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza