Welkin Kinesiologie College

Opleidingen

Competentiegericht onderwijs

Welkin werkt vanuit competentiegericht onderwijs waarbij het gaat om wat je moet kennen en kunnen om je beroep goed te kunnen uitoefenen. In de studiemap staan de competenties uitgebreid beschreven en zijn er leerdoelen aan gekoppeld, zodat je weet wat je moet doen om uiteindelijk aan de competenties te kunnen voldoen.

Stappenplan

Nadat je je hebt ingeschreven krijg je de studiemap thuisgestuurd waar ook het curriculum in te vinden is. Om je studie vlot te laten verlopen, zet je de volgende stappen:

  1. Noteer in je studiemap in het overzicht Vakken en Contacturen, de modules die je nog niet hebt gevolgd. Plan deze in en volg ze alsnog. Op de website vind je de data.
  2. Begin met het inoefenen en leren van de lesstof volgens de in je studiemap beschreven Leerdoelen in de volgorde van het curriculum van je studie. Dit kan samen met medestudenten of buddy's.
  3. Maak een afspraak bij een assessor voor een ontwikkelingsassessment bij een van de assessoren als je denkt dat je voldoet aan de Leerdoelen. De gegevens van de assessoren staan in de studiemap.
  4. Na het afronden van het betreffende ontwikkelingsassessment, kun je verder met het bestuderen van de volgende module uit het curriculum en maak je, als je daar aan toe bent, opnieuw een afspraak voor een ontwikkelingsassessment. Dit herhaalt zich totdat alle assessments zijn afgerond.
  5. Je meld je dan aan voor het praktijkexamen bij de studiecoördinator.
  6. Ook doe je een theorie examen. Dit wordt geregeld via internet op een door jou gekozen moment. Speciale afspraken rond dyslexie zijn mogelijk, mits een dyslexieverklaring kan worden overhandigd. Voor het theorie examen maak je een afspraak met de studiecoordinator.
  7. Als je alle modules hebt gevolgd, alle ontwikkelingsassessments hebt afgerond en je hebt daarbij zowel het praktijk- als theorie examen(s) goed gemaakt, dan ontvang je het einddiploma

Op deze manier wordt er doorlopend en integrerend geëvalueerd en getoetst. Dit zorgt er voor dat je je zeker voelt in je vaardigheden en handelingen.

Ontwikkelingsassessments

De hierboven genoemde ontwikkelingsassessment kun je zien als een soort begeleide stages, waarbij je met een zelf meegebrachte proef-client een consult verzorgt in de praktijk van een van de assessoren. Dit zorgt er voor dat je je vaardigheden (therapeutisch, communicatief, kinesiologisch) in je eigen tempo kunt inoefenen en evalueren. Het kaartje laat zien waar je assessments kunt doen.

Vrijstellingen

Voor modules of onderdelen die je al hebt gevolgd, kan vrijstelling worden gevraagd. Op basis van certificaten, verstrekte informatie en een eventuele toetsing, kan Welkin de gevraagde vrijstelling al dan niet verlenen. Voor de modules Persoonsontwikkeling (De Innerlijke Reis) wordt geen vrijstelling verleend. Als vrijstelling wordt verleend voor kinesiologie-modules die reeds zijn gevolgd, dienen de bijbehorende ontwikkelingsassessments wel gedaan te worden.

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza