Welkin Kinesiologie College

Opleidingen

Bij- en nascholingen

Als afgestudeerd therapeut cq. zelfstandig natuurgeneeskundig zorgondernemer en/of kinesioloog, dien je jezelf blijvend bij te scholen. Het Welkin Kinesiologie College biedt vele mogelijkheden. Zowel voor hen die willen starten in de kinesiologie als voor gevorderd kinesiologen. Daarom geven we hier een uitleg over de verschillende stromingen en variaties.

Touch for Health

Touch for Health wordt door menigeen gezien als de basis van vele kinesiologie vormen. Je leert een groot aantal technieken die je gedurende je gehele kinesiologie carriere kunt blijven gebruiken. Ook als je je kennis na Touch for Health gaat uitbreiden en verdiepen.

Touch for Health zelf bestaat uit 4 modules (Touch for Health 1, 2, 3 en 4). Er zijn echter ook verdiepingsdagen die gevolgd kunnen worden. Ook kun je je laten scholen tot instructeur en zelf les gaan geven. De cursussen maken tevens deel uit van het curriculum van de deelopleiding Welkin Basis Kinesioloog © en de volledige beroepsopleiding Welkin Integraal Kinesioloog ©.

Een internationale organisatie, het I.K.C. (International Kinesiology College) beheert het lesmateriaal en zorgt voor het bijscholen van instructeurs. De certificaten die je ontvangt zijn dan ook internationaal geldig. In Nederland en Vlaanderen zijn verschillende instructeurs actief.

Klik op de button in de rechter kantlijn voor meer informatie over de cursussen!

Wellness kinesiologie

Deze tak van sport is ontwikkeld door Wayne Topping, een internationaal gerespecteerd kinesioloog. Met inzet van zijn wetenschappelijke achtergrond (hoogleraar geologie) heeft Wayne vele cursussen ontwikkeld en samengesteld. De cursussen kenmerken zich door de gedegen informatie en praktische toepasbaarheid. Al het materiaal heeft linken met de drie zijden van de driehoek van gezondheid die de basis is van kinesiologie. Veel cursussen kun je volgen bij meerdere bijgeschoolde instructeurs, verspreid door Nederland en Vlaanderen. Een aantal echter wordt alleen door Wayne Topping zelf gegeven. Voor de meeste modules is Touch for Health een vereiste vooropleiding. Ook in de Wellness kinesiologie kun je je scholen tot instructeur of je inschrijven voor de deelopleiding Welkin Stress Release Kinesioloog ©

Cursussen:

Cursussen door Wayne Topping:

Applied Physiology

Richard Utt, L.Ac. was de grondlegger van Applied Physiology, of kortweg AP.

AP kenmerkt zich door het werken in drie dimensies vanuit het holografisch principe, het principe van de zeven fases van stress in relatie tot een spier, het uitbreiden van de kennis van de vijf elementen naar zeven elementen en het toepassen van stemvorken. Ook wordt er gewerkt met veel kennis uit de acupuntuur en zijn in Amerika sommige cursussen geaccrediteerd door en voor acupuncturisten. Om kennis te maken met deze visie en technieken, kun je de cursus Holographic Touch for Health volgen. Een soort brug tussen AP en Touch. De cursus is geaccrediteerd door het I.K.C. Degene die momenteel het werk van Richard uitdraagt is Adam Lehman, de meest actieve en ervaren instructeur, zowel in de Verenigde Staten als elders ter wereld! Adam komt regelmatig naar Nederland.

De volgende cursussen behoren tot deze lijn:

Voeding

Veel van de problemen waarmee cliënten in de praktijk komen, hebben een link met voeding, allergieën en intoleranties. Daarom hechten wij er belang aan om kinesiologen hierin grondig te scholen. 

Los van het technische aspect (hoe test ik e.e.a. zorgvuldig uit) is theoretische kennis van de werking van bijvoorbeeld vitamines en mineralen belangrijk. Daarnaast is het net zo belangrijk dat de kinesiologische testen worden uitgevoerd zonder aannames en vooroordelen.

Je kunt de modules allemaal los volgen maar als voeding je interesse heeft dan kun je ook overwegen om je aan te melden voor de deelopleiding Welkin Voeding Kinesioloog ©

Dit zijn de cursussen die we momenteel aanbieden:

Social Media en Marketing

De markt van de complementaire gezondheidszorg is sterk aan het veranderen. Na een periode van vanzelfsprekende vergoeding door zorgverzekeraars is nu een tijd aangebroken waarbij dat allerminst zeker is. Dat betekent dat je jezelf anders dient te profileren. Je wordt meer een zelfstandig natuurgeneeskundig zorgondernemer. Als je hierbij hulp kunt gebruiken dan komt het werk van Walter Kort goed van pas.

Pagina delen:

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza