Welkin Kinesiologie College

Opleidingen

Vertrouwenspersoon

Wanneer er sprake is van een (dreigend) conflict of ongewenst gedrag dat niet (meer) rechtstreeks met de betreffende persoon/personen in kwestie kan worden opgelost, kan de vertrouwenspersoon van Welkin benaderd worden. Meer informatie lees je in het document.

Functieschets vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon:
Simon van der Rest
telefoonnummer: 06-25076928
e-mailadres: burosimon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief


 Maand 0000
zomadiwodovrza
zomadiwodovrza